Ring sladd
ringsladd_th.jpg
För utjämning av smärre ojämheter.
Särskilt bra vid regn väder. Bredd 2.5 – 4 m